Ökade inkomstklyftor

Interpellation 2010/11:262 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 7 mars

Interpellation

2010/11:262 Ökade inkomstklyftor

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Inkomstklyftorna (Gini-koefficienten) har ökat under en längre period, bland annat på grund av globaliseringen. Men även den förda ekonomiska politiken i Sverige påverkar inkomstfördelningen. En ny undersökning från riksdagens utredningstjänst visar att Moderaternas ekonomiska politik åren 2006–2010 direkt bidragit till att öka klyftorna genom att gynna höginkomsttagare. Andelen ensamstående med låg ekonomisk standard har ökat från 11 procent i början av 2000-talet till 27 procent 2009.

SCB-siffror över hushållens ekonomi 2009 visar att skillnaden i privatekonomisk utveckling är stor mellan olika grupper i samhället.

De med fast jobb med medel- eller höga inkomster, boende i småhus eller bostadsrätt, fast anställda, med relativt hög utbildning har haft en väldigt gynnsam inkomstutveckling under de senaste åren, även under finanskrisen, medan de med lägst inkomster hade den sämsta ekonomiska utvecklingen.

De med otrygga och kortare anställningar har en alltmer ohållbar situation. Många ungdomar vittnar om att de bara får kortare vikariat, ofrivillig deltid, provanställningar och svårare att uppfylla kraven till att få a-kassa. Det i sin tur har gjort att de inte kan skaffa eget boende.

Skillnaderna i Sverige ökar – på en historiskt hög nivå. Ojämlikheten ökar trots att regeringen påstår att den jobbar för att hålla ihop samhället.

Vad avser finansministern att göra för att öka jämlikheten i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-07 Anmäld: 2011-03-08 Svar fördröjt anmält: 2011-03-15 Sista svarsdatum: 2011-03-28 Besvarad: 2011-04-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)