Nattåg till Norrland

Interpellation 2010/11:26 av Holma, Siv (V)

av Holma, Siv (V)

den 2 november

Interpellation

2010/11:26 Nattåg till Norrland

av Siv Holma (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Regeringen har under förra mandatperioden dragit ned anslaget till Rikstrafikens trafikavtal med 155 miljoner kronor. Med en omslutning i dag på 831 miljoner kronor utgjorde en minskning med 155 miljoner kronor en betydande del av den totala verksamheten. Konsekvenserna av det minskade anslaget till trafikavtal ger sämre möjligheter att bedriva samhällsnödvändig trafik i olika delar av landet.

Det är därför inte konstigt att Rikstrafiken tvingas sänka sina ambitioner inom en rad områden. Nyligen har myndigheten presenterat ett nytt förslag till hur nattågtrafik till Norrland ska bedrivas. Rikstrafiken föreslår att det ska gå ett i stället för två nattåg per dag från Stockholm, att nattågen från Göteborg till Norrland läggs ned och att det enda nattåget ska färdas längs kuststräckan och inte längs stambanan längre in i landet.

Förslaget kommer för vissa orter att innebära sämre avgångs- och ankomsttider, att det endast är möjligt att trafikera en av två järnvägsbanor upp till Norrland samt att resenärer mellan Göteborg och Norrland får längre restider, ökade kostnader och måste byta tåg i Stockholm vilket skapar ökad väntetid. För näringslivet och individer är detta något som motverkar en god regional utveckling, hämmar besöksnäringen och försämrar möjligheten att binda samman regioner i stora delar av landet. Särskilt olyckligt är att Rikstrafikens kriterier för tillgänglighet inte omfattar besöksnäringen. En neddragning av nattågen kommer till exempel att drabba Kirunafjällen hårt eftersom 50 procent av gästerna kommer med tåg, varav två tredjedelar reser från Stockholm.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

1. Avser statsrådet att verka för att nattågen till Norrland kvarstår i nuvarande omfattning?

2. Avser statsrådet att lämna direktiv till Rikstrafiken att snarast införa ett kriterium för besöksnäringen i tillgänglighetsmodellen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-02 Anmäld: 2010-11-02 Besvarad: 2010-11-12 Sista svarsdatum: 2010-11-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)