Öresundstågens framtid

Interpellation 2010/11:252 av Jakobsson, Leif (S)

av Jakobsson, Leif (S)

den 4 mars

Interpellation

2010/11:252 Öresundstågens framtid

av Leif Jakobsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Öresundstågen som är det integrerade tågsystemet mellan Själland och södra Sverige betyder mycket för utvecklingen i Öresundsregionen. Tågtrafiken sköts i samarbete mellan Skånetrafiken och DSB.

Eftersom tågen går på bägge sidor sundet påverkas trafiken på danska kustbanan av de ständiga driftstörningarna på svenska sidan. Den danske trafikministern har nu uttalat att man överväger att avbryta samarbetet, det vill säga tågsystemen skulle splittras upp i två och det skulle krävas byte om man vill fortsätta på andra sidan sundet.

Vad avser statsrådet att göra för att inte danskarna ska avbryta samarbetet med Öresundstågen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2011-03-04 Inlämnad: 2011-03-04 Besvarad: 2011-03-15 Sista svarsdatum: 2011-03-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)