Sysselsättningseffekter av sänkta arbetsgivaravgifter

Interpellation 2010/11:249 av Fridolin, Gustav (MP)

av Fridolin, Gustav (MP)

den 3 mars

Interpellation

2010/11:249 Sysselsättningseffekter av sänkta arbetsgivaravgifter

av Gustav Fridolin (MP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

SVT:s Dokument inifrån har de senaste veckorna kunnat rapportera om arbetsvillkoren för unga i Sverige. I samband med söndagens dokumentär kunde man också rapportera om McDonalds egna siffror över hur stora effekter regeringens sänkning av arbetsmarknadsavgifter för unga har haft. Enligt McDonalds egna beräkningar har de under 2009 fått 36 miljoner i sänkta avgifter. Under samma period ökade personalstyrkan med 89 heltidstjänster. Det ger en snittkostnad på över 400 000 kronor per heltidstjänst – och då räknar man alla 89 nya tjänsterna som resultatet av just nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga. Det kan kontrasteras mot en genomsnittlig heltidslön för kommunalanställda, som i december 2009 låg på strax under 24 000, vilket ger en totalkostnad på en bit under 400 000, även med full arbetsgivaravgift.

De nya siffrorna för kostnad per jobb gäller specifikt McDonalds, men att generella sänkningar av arbetsgivaravgiften är ett dåligt sätt att skapa jobb har vidare stöd än så. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, som sorterar under arbetsmarknadsministerns eget departement, har slagit fast att det har gett ”få och dyra jobb” (rapport 2008:16, Är sänkta arbetsgivaravgifter ett effektivt sätt att öka sysselsättningen?).

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till arbetsmarknadsministern:

-      Hur ser arbetsmarknadsministern på att en så stor satsning gett så få och så dyra nya jobb?

-      Kommer arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för en mer effektiv politik för ungdomsarbetslöshet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-03 Anmäld: 2011-03-03 Besvarad: 2011-03-15 Sista svarsdatum: 2011-03-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)