Likvärdig tillgänglighet till specialistsjukvård

Interpellation 2010/11:216 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 18 februari

Interpellation

2010/11:216 Likvärdig tillgänglighet till specialistsjukvård

av Isak From (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

För patientsäkerheten och en likvärdig god vård i hela landet är det nödvändigt att patienter i norra Sverige ibland akut behöver transporteras till Norrlands universitetssjukhus i Umeå eller till andra universitetssjukhus i landet. Det förutsätter att ambulansflygplan ska kunna landa och lyfta på alla flygplatser i regionen dygnet runt.

I dag är det inte alltid så, vilket har fått tragiska följder.

Det är inte rimligt att det finns väsentligt stora skillnader i landet, om man ser till förutsättningarna att snabbt ta sig till avancerad specialistsjukvård, som till exempel för tidigt födda barn, som snabbt behöver ta sig till Umeå, svårt brännskadade, som snabbt behöver ta sig till Uppsala, eller patienter med akuta pulsåderbråck till Umeå, Uppsala eller Göteborg.

I dag tvingas landstingen i vissa fall bekosta beredskap och öppning av flygfält, i det fall där det ens är möjligt. Som det är i dag så fungerar inte heller finansieringsprincipen då inga statliga medel tillskjuts för att kompensera landstingen för de ökade kostnader som landstingen har för att ordna beredskap under kvällar och helger för ambulansflyget.

Transportstyrelsens förslag är att det bör finnas en beredskap om högst en timmes inställelsetid dygnet runt för att vid behov och med säkerhet kunna öppna trafikflygplatser på tio prioriterade orter i Sverige, och enligt uppgift så bereds frågan i Regeringskansliet. Med den utgångspunkten är frågan hur det blir med övriga orter med flygplats, där det också måste gå att starta och landa alla tider på dygnet.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att likvärdiga förutsättningar uppnås, så att akut sjuka människor inte dör på grund av att ambulansflyg inte kan landa och lyfta på natt- och helgstängda flygplatser?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-02-18 Anmäld: 2011-02-28 Svar fördröjt anmält: 2011-02-28 Sista svarsdatum: 2011-03-11 Besvarad: 2011-03-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)