Åtgärder för att öka andelen som arbetar

Interpellation 2010/11:210 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 17 februari

Interpellation

2010/11:210 Åtgärder för att öka andelen som arbetar

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt flertalet rapporter, och enligt regeringens bedömningar, måste vi arbeta mer för att klara av att finansiera vår gemensamma välfärd. Det talas även om en högre pensionsålder. Det måste vara mer effektivt och mer ekonomiskt att öka andelen som arbetar i arbetskraften, som exempelvis de som länge har förvägrats rätten till ett arbete.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att öka andelen som arbetar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-02-17 Anmäld: 2011-02-17 Svar fördröjt anmält: 2011-03-02 Sista svarsdatum: 2011-03-10 Besvarad: 2011-03-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)