Ungdomsarbetslösheten i Sverige

Interpellation 2010/11:2 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 7 oktober

Interpellation

2010/11:2 Ungdomsarbetslösheten i Sverige

av Monica Green (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Regeringens arbetslinje har inte fungerat. Trots krisen har andra länder hanterat arbetslösheten bättre än Sverige. Värst är ungdomsarbetslösheten.

Arbetslösheten bland unga har stigit markant i alla de nordiska länderna. Sverige låg under första kvartalet 2010 i toppen på 29 procent, Finland på 27 procent, Island på 16 procent, Danmark på 13 procent och Norge i botten med 9 procent.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att minska ungdomsarbetslösheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-07 Anmäld: 2010-10-12 Sista svarsdatum: 2010-10-21 Svar fördröjt anmält: 2010-10-21 Besvarad: 2010-10-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)