Barnfattigdom

Interpellation 2010/11:190 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 7 februari

Interpellation

2010/11:190 Barnfattigdom

av Peter Persson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Rädda Barnen påtalar att barnfattigdomen ökar på ett oroväckande sätt. Barnen har föräldrar med försörjningsansvar. De vuxna som för tillfället saknar arbete har försörjning genom skilda trygghetssystem.

Avser statsrådet att inom sitt ansvarsområde vidta åtgärder som minskar barnfattigdomen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-07 Anmäld: 2011-02-08 Besvarad: 2011-02-18 Sista svarsdatum: 2011-02-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)