Hanteringen i Gävleborg av trafiksituationen vintertid

Interpellation 2010/11:189 av Andersson, Ulla (V)

av Andersson, Ulla (V)

den 7 februari

Interpellation

2010/11:189 Hanteringen i Gävleborg av trafiksituationen vintertid

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den här vinterns snöoväder har inneburit stora problem för trafiken på våra vägar, framför allt för dem som är yrkesförare. I Gävleborgs län har trafiken stått helt stilla vid ett antal tillfällen – en gång hela 19 timmar på grund av den halka som varit, dåliga vinterdäck på långtradare och undermålig snöröjning och sandning. Framför allt är det E 4 norr om Söderhamn som varit hårt drabbad. Det här påverkar såväl trafiksäkerheten som åkeri- och turistnäringen.

Det här kan inte få fortsätta, utan en rad åtgärder måste vidtas för att få till stånd någon förändring. Det kan handla om bättre kontroll av snöröjningen, möjligheter att leda om trafiken trots vajerräcke och till vägar som då får minst lika bra snöröjning som E 4, förbud mot tunga fordon utan lämpliga vinterdäck med mera.

Mina frågor till ansvarigt statsråd blir därför följande:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra situationen på vägarna under vinterhalvåret?

2. Är det statsrådets ställningstagande att de tunga fordon som inte är vinterutrustade med rätt typ av däck för vinterväglag ska få bli stående tills detta är åtgärdat?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-02-07 Anmäld: 2011-02-08 Sista svarsdatum: 2011-02-28 Återtagen: 2011-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.