Saudiarabisk finansiering av moskéer och skolor i Sverige

Interpellation 2010/11:187 av Ekeroth, Kent (SD)

av Ekeroth, Kent (SD)

den 7 februari

Interpellation

2010/11:187 Saudiarabisk finansiering av moskéer och skolor i Sverige

av Kent Ekeroth (SD)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Att Saudiarabien finansierat byggen av moskéer och friskolor i Sverige är känt sedan tidigare. Ett exempel på detta är den moské som i dag byggs på Ramberget i Göteborg.

I SVT:s Uppdrag granskning den 2 februari framkommer uppgifter om att den svenska regeringen kunde ha stoppat denna finansiering. Vi har i dag ingen lagstiftning som möjliggör detta men eftersom saudierna själva alltid kräver ett godkännande från regeringen i det aktuella landet för att finansiera projekten har regeringarna ändå möjligheten att ta ställning och på så vis hindra att saudiska pengar finansierar moskéer i Sverige. Detta har den norska regeringen gjort i ett fall genom att inte ge något svar alls. Den svenska regeringen har agerat på ett sätt som i stället möjliggjort bidragen.

I Saudiarabien är statsreligionen wahhabism som bygger på en mycket strikt tolkning av islam. I landet tillåts inga nytolkningar av Koranen. Kvinnor tillåts inte att umgås med män utanför den närmaste familjen. Homosexualitet är förbjudet och den som lämnar islam kan straffas med döden. Hela rättssystemet bygger på islamisk sharialagstiftning och det är förbjudet för till exempel Sverige att finansiera byggen av kristna kyrkor i Saudiarabien.

Det vore märkligt om sådana här bidrag inte var förenade med några former av motkrav om hur verksamheten ska bedrivas, till exempel att verksamheten ska bedrivas i en riktning som överensstämmer med en saudisk tolkning av islam. Personer som varit inblandade i byggnadsprojekt av moskéer har också vittnat om att bidrag från Saudiarabien varit förenade med mycket tydliga krav. Detta är givetvis en viktig samhällsfråga då det kan påverka tusentals människor i vårt land till en mer bokstavstrogen inriktning i saudisk anda.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Hur ser statsrådet på att ett land som Saudiarabien finansierar moskéer och skolor i Sverige?

Är statsrådet beredd att likt den norska regeringen agera på ett sätt så att bidrag från Saudiarabien till till exempel moskéer och skolor i framtiden motverkas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-07 Anmäld: 2011-02-08 Besvarad: 2011-02-15 Sista svarsdatum: 2011-02-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)