Nivån på bostadsbyggandet

Interpellation 2010/11:181 av Yazdanfar, Maryam (S)

av Yazdanfar, Maryam (S)

den 3 februari

Interpellation

2010/11:181 Nivån på bostadsbyggandet

av Maryam Yazdanfar (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Stefan Attefall har inte hittills ansett sig ha något ansvar för att få fram fler bostäder. Det framgår av de svar ministern lämnat på de frågor om bostadsbyggandet som Socialdemokraterna har ställt till ministern under senhösten 2010. Ministern hänvisar där till att bostadsmarknaden ska lösa Stockholmsregionens bostadskris. Stefan Attefall för här vidare en tråkig tradition från sin extremt passive företrädare som bostadsminister. Jag anser inte att en regering bara kan sticka huvudet i sanden när samhället inte lever upp till berättigade krav från medborgarna om så grundläggande behov som en bostad.

I Frankrike har en tunn pamflett av en 93-årig fransk motståndsman de senaste månaderna sålt i 600 000 exemplar. I Indignez-vous uppmanar Stéphane Hessel sina landsmän att slåss mot likgiltigheten. Författaren Bodil Malmsten har i Dagens Nyheter den 18 januari 2010 skrivit om boken som hela Frankrike talar om.

Indignez-vous uppmanar franska folket att återuppliva motståndsrörelsens anda genom att avvisa marknadens ”oförskämt själviska makt och försvara en modern demokratis värden”.

Stéphane Hessel vågar använda uttryck som marknadsdiktatur, och jag är frestad att göra detsamma. När en bostadsminister helt abdikerar från sitt ansvar med hänvisning till att marknaden ska sköta bostadsbyggandet blir resultatet just ett slags marknadsdiktatur.

Länsstyrelsen bedömer att det i Stockholmsregionen kommer att påbörjas knappt 8 000 bostäder detta år – medan ett årligt tillskott på ca 13 000 bostäder behövs för att antalet bostäder ska svara mot länets befolkningsökning. Nästan samtliga kommuner i länet uppger att det råder brist på hyresrätter och hälften av kommunerna uppger att det råder brist på bostadsrätter, detta i ett läge med redan stor bostadsbrist.

Jag hoppas innerligt att Stefan Attefall inte tänker fortsätta på det passiva spåret från förra mandatperioden då ansvaret att öka bostadsbyggandet helt överläts till marknaden. Det förskräckande resultatet av den politiken är att byggandet i dag ligger långt under det verkliga nybyggnadsbehovet i Stockholms län.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att få fart på bostadsbyggandet i Stockholmsregionen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-03 Anmäld: 2011-02-03 Besvarad: 2011-02-15 Sista svarsdatum: 2011-02-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)