Strindbergsjubileet 2012

Interpellation 2010/11:175 av Högman, Berit (S)

av Högman, Berit (S)

den 2 februari

Interpellation

2010/11:175 Strindbergsjubileet 2012

av Berit Högman (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

August Strindberg är en portalfigur i den svenska litteratur- och kulturhistorien.

Nästa år, 2012, är det hundra år sedan Strindberg dog. Strindbergssällskapet och Strindbergsmuseet har uppvaktat Kulturdepartementet under flera år för att säkerställa ett värdigt jubileumsfirande.

Medlen behövs för samordning, hemsida, skolprojekt, internationella gästspel med flera viktiga projekt som inte naturligt kan knytas till befintliga kulturinstitutioner och därmed anses ligga inom ramen för de uppdrag som kulturinstitutionerna har.

Kulturdepartementet har anslagit 200 000 kronor, vilket är otillräckligt.

Inför 300-årsminnet av Carl von Linné 2007 satsade den socialdemokratiska regeringen 27 miljoner kronor.

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att säkerställa att Strindbergsjubileet blir lika framgångsrikt som Linnéåret?

Avser statsrådet att ta några initiativ för att öka anslaget till Strindbergsjubileet, utöver de 200 000 som redan beviljats?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-02 Anmäld: 2011-02-02 Besvarad: 2011-02-11 Sista svarsdatum: 2011-02-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)