Kustbevakningens regionledningar och samarbete med andra

Interpellation 2010/11:174 av Lindestam, Åsa (S)

av Lindestam, Åsa (S)

den 1 februari

Interpellation

2010/11:174 Kustbevakningens regionledningar och samarbete med andra

av Åsa Lindestam (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Kustbevakningen har fyra regionledningar, belägna i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Härnösand. I en utredning föreslås att ledningarna ska minska i antal till två. Samtidigt ska Försvarsmakten öka regionaliseringen genom att flytta ut ledningscentraler till fyra ställen i Sverige för att förbättra samverkan.

I SFS förordning 2007:713 16 § kan man läsa om regionalt tillväxtarbete. Där står bland annat att statliga myndigheter ska prioritera myndighetsgemensamma insatser i regionalt tillväxtarbete, decentralisera sina verksamheter och samråda med berörda om möjligheter till ytterligare samordning.

Vilket är försvarsministerns ställningstagande till förslaget från Kustbevakningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-01 Anmäld: 2011-02-01 Besvarad: 2011-02-10 Sista svarsdatum: 2011-02-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.