Frizon för kristna i Irak

Interpellation 2010/11:173 av Kerimo, Yilmaz (S)

av Kerimo, Yilmaz (S)

den 1 februari

Interpellation

2010/11:173 Frizon för kristna i Irak

av Yilmaz Kerimo (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Sveriges kristna råd har uttalat: ”Det är inte värdigt en human rättsstat att återsända människor till ett land där de riskerar förföljelse och hot till livet när den irakiska staten uppenbart är oförmögen att erbjuda dem skydd.”

Det är oerhört akut och angeläget att Sverige via FN uppmärksammar den svåra situationen för assyrier/syrianer och kaldéer i hela Mellanöstern. Särskilt bedrövlig är situationen i Irak där kristna länge har varit utsatta för förföljelse. Stora områden har helt tömts på kristna. Den värsta dagen hittills var den 31 oktober 2010 då ett femtiotal oskyldiga kristna massakrerades i sin kyrka.

Jag har gång på gång motionerat, interpellerat och frågat Carl Bildt om vad ministern tar för initiativ för de kristnas situation i Irak. Men inget händer. Även om jag vet att frågan är komplicerad är den här totala passiviteten helt oacceptabel. Jag hoppas att inte Wikileaks uppgifter stämmer att Carl Bildt och Tobias Billström anfört svensk främlingsfientlighet och irakiska flyktingars låga utbildningsnivå som argument för en restriktiv flyktingpolitik mot irakier. Förutom att det är grovt felaktigt i sak vore det sorgligt om den svenska regeringen bedrev ett sådant dubbelspel.

Men oavsett vad som har sagts och inte sagts återkommer jag här med ett positivt förslag till hur ministrarna kan ge sitt stöd till de kristna irakierna, och hur regeringen därmed på ett för alla parter anständigt sätt långsiktigt kan uppnå en minskning av invandringen av irakier till Sverige. Det är ett konkret förslag som jag även har lagt fram i en motion i oktober 2010 – jag vill att Sverige tar initiativ till en kommission med syfte att de kristna assyrier/syrianerna och kaldéerna erbjuds en frizon i Irak under FN:s överinseende.

Min fråga till utrikesministern är:

Avser utrikesministern att ta initiativ till en kommission med syfte att de kristna assyrier/syrianerna och kaldéerna ska få en frizon i Irak under FN:s överinseende?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-01 Anmäld: 2011-02-01 Sista svarsdatum: 2011-02-15 Besvarad: 2011-02-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)