De statliga företagens betydelse

Interpellation 2010/11:170 av Bernhardsson, Bo (S)

av Bernhardsson, Bo (S)

den 31 januari

Interpellation

2010/11:170 De statliga företagens betydelse

av Bo Bernhardsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Statsrådet Peter Norman, M, säger i en kommentar till hur oppositionen i Sveriges riksdag ställer sig till utförsäljning av Vattenfall, SBAB, Telia Sonera och på sikt Nordea att ”det är överviktigt att statskulden pressas ner”. Detta sägs i ett inslag i Ekot den 21 januari i år.

Finansmarknadsministern utvecklar sin syn så här: ”Det är ett bakslag för Sverige och skattebetalarna. Vi riskerar att stå sämre rustade när det blir finansiella stormar. Det har vi sett i andra länder – Grekland, Spanien – vad som händer då. Vi måste stå väl rustade när vi får finansiella stormar i vår omvärld.”

En invändning mot resonemanget är att utförsäljning är dåliga affärer också mot bakgrund av risken för nya finanskriser. En annan invändning är att staten och ytterst medborgarna därmed frånhänder sig möjligheter att styra utvecklingen på viktiga områden som alla, också sparande och bostadsfinansiering, kan hänföras till samhällets infrastruktur.

Mot denna bakgrund är min fråga till statsrådet:

Vilka möjligheter ser statsrådet Peter Norman att med andra medel kompensera för dessa politiska och ekonomiska förluster?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2011-01-31 Anmäld: 2011-02-01 Återtagen: 2011-02-03 Sista svarsdatum: 2011-02-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.