Förstärkning av den mediala mångfalden

Interpellation 2010/11:169 av Bernhardsson, Bo (S)

av Bernhardsson, Bo (S)

den 31 januari

Interpellation

2010/11:169 Förstärkning av den mediala mångfalden

av Bo Bernhardsson (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, M, aviserar stora förändringar på det mediepolitiska området. Presstödet ifrågasätts ännu en gång och en radikal omgörning av stödet ställs i utsikt (se bland annat Riksdag och Departement nr 2 2011).

Public service-verksamheten är också föremål för regeringens ”reformiver”.

Mot denna bakgrund är min fråga till ministern:

Vilka offensiva åtgärder ser kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som möjliga för att stärka massmedial mångfald och möjligheterna att bedriva god journalistik i det nya medielandskap som växer fram? 

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2011-01-31 Anmäld: 2011-02-01 Återtagen: 2011-02-01 Sista svarsdatum: 2011-02-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.