Långtidsarbetslösa

Interpellation 2010/11:155 av Omanovic, Jasenko (S)

av Omanovic, Jasenko (S)

den 25 januari

Interpellation

2010/11:155 Långtidsarbetslösa

av Jasenko Omanovic (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Personer som har varit arbetslösa i tre år blir berättigade till fas 3 i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. Garantin innebär att de blir berättigade också till ett förbud att utbilda sig, vilket försvårar deras möjligheter att få ett riktigt jobb. Hittills har 24 000 personer fått detta förbud och varje dag kommer nu 50 nya människor till denna grupp. Det de har rätt till är att utföra ofta tvivelaktiva eller inga arbetsuppgifter alls hos en hemligstämplad arbetsgivare, som subventioneras av staten.

Dessa långtidsarbetslösa är en del av den svenska arbetskraften som skulle kunna öka produktionen och därmed trygga välfärden i landet. En hel del av dem finns i arbetsmarknadsregioner som har genomgått stora strukturella förändringar. Strukturförändringarna innebär att dessa regioner inte kan betecknas som dynamiska, varför möjligheten för en långtidsarbetslös att hitta ett nytt arbete är mycket begränsad.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att öka utbudet av arbetstillfällen och därmed minska långtidsarbetslösheten i landets mindre dynamiska regioner?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-01-25 Anmäld: 2011-01-26 Svar fördröjt anmält: 2011-02-01 Sista svarsdatum: 2011-02-08 Besvarad: 2011-02-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)