Inrättande av ett offentligt register för dömda pedofiler

Interpellation 2010/11:152 av Ekeroth, Kent (SD)

av Ekeroth, Kent (SD)

den 20 januari

Interpellation

2010/11:152 Inrättande av ett offentligt register för dömda pedofiler

av Kent Ekeroth (SD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

SVT:s Uppdrag granskning har aktualiserat frågan om hur samhället kan skydda barn mot dömda sexualbrottslingar. I ett aktuellt fall har en dömd pedofil som varit intagen på en rättpsykiatrisk vårdinrättning inte bara fått frikostigt med permissioner utan även fått möjligheten att skaffa sig en egen lägenhet, en lägenhet som personen sedan använt sig av för att fortsätta att begå sexualbrott mot barn.

Detta hade kunnat undvikas dels genom att den rättspsykiatriska avdelningen skött sitt jobb, dels ifall de boende hade kunnat delges information om att det bosatt sig en person som tidigare blivit straffad för grova sexualbrott mot barn i området.

Det finns flera exempel på länder med liknande register, till exempel USA, Kanada, och Storbritannien. Ett register har även en preventiv verkan i det att barnfamiljer kan välja att inte bosätta sig i ett område där en dömd sexualbrottsling bor, dessutom kommer den dömda brottslingen känna att det finns en kontrollfunktion, något som har en avhållande effekt.

Med anledning av det anförda vill jag fråga om justitieministern avser att ta några lagstiftningsinitiativ för att inrätta ett offentligt register för dömda pedofiler med hög återfallsrisk.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-20 Anmäld: 2011-01-20 Besvarad: 2011-01-28 Sista svarsdatum: 2011-02-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (1 anföranden)