Anordnare av fas 3

Interpellation 2010/11:142 av Andersson, Johan (S)

av Andersson, Johan (S)

den 28 december

Interpellation

2010/11:142 Anordnare av fas 3

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I ett flertal nyhetsinslag har det rapporterats om oseriösa anordnare av så kallade fas 3-platser i Östergötland.

Man har rapporterat om ingen eller bristfällig uppföljning och kontroll av utövarna.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att försäkra sig om att nödvändiga kvalitetskontroller vidtas innan en anordnare av fas 3 antas?

Vilken uppföljning avser statsrådet att genomföra av dem som fått Arbetsförmedlingens uppdrag att anordna fas 3-åtgärder?

Vad avser statsrådet att vidta i form av handledning för dem som är i fas 3-åtgärder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-28 Anmäld: 2011-01-18 Besvarad: 2011-01-21 Sista svarsdatum: 2011-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)