Ökad flygkapacitet i södra Lappland

Interpellation 2010/11:137 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 22 december

Interpellation

2010/11:137 Ökad flygkapacitet i södra Lappland

av Isak From (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Det finns stora förutsättningar för att skapa tusentals nya arbetstillfällen i södra Lappland genom turismen, som är en framtidsbransch här. Ambitionerna hos berörda kommuner är höga och det görs olika satsningar för att öka antalet besökare i området. Vilhelmina kommun har nyligen, tillsammans med Åsele, Dorotea och Strömsunds kommuner, bildat ett destinationsbolag med uppgiften att stärka marknadsföringen av området både inom landet och utomlands. En omfattande investering görs i skidanläggningarna i Borgafjäll och Hemavan för att öka kapaciteten men även deras attraktionskraft, för att ta ett annat exempel.

Det som är ett hinder i vägen för utvecklingen är den bristande kapaciteten inom flyget. Flygkapaciteten är inte anpassad för att möta efterfrågan. Till exempel kan de flygplan som trafikerar Sagadals flygplats i Vilhelmina kommun och som flyger vidare till Hemavan i dag ta emot endast sex par skidor! Därför är behovet stort av en flygplats med internationell standard, vilket kräver byggande av en ny landningsbana på Sagadals flygplats, en nödvändig förutsättning för tillväxt inom besöksnäringen och därmed för jobben i regionen.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att möta kravet på ökad flygkapacitet, bland annat utbyggnad av Sagadals flygplats, som tillväxt av turismen i södra Lappland förutsätter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-22 Anmäld: 2010-12-22 Besvarad: 2011-01-18 Sista svarsdatum: 2011-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)