Behov av arbetsmarknadspolitik som ger jobb

Interpellation 2010/11:136 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 22 december

Interpellation

2010/11:136 Behov av arbetsmarknadspolitik som ger jobb

av Isak From (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Gruvnäringen är ryggraden i landets ekonomi och har särskilt stor betydelse för sysselsättningen i norra Norrlands inland.

Under 2005–2008 växte branschen kraftigt och många nya arbetstillfällen skapades till glädje för alla. I den globala finanskrisens spår drogs allt riskkapital tillbaka och gruvföretagen lade prospekteringen på sparlåga, vilket fick till följd att prospekteringsentreprenörerna varslade stora delar av sin personal.

Nu pågår det igen ett antal prospekteringar främst i Norrlands inland. Verksamheten har nu tagit fart efter svackan under finanskrisen. Det är etablerade gruvbolag som Boliden, Lappland Goldminers och LKAB, men även andra företag, som letar efter nya fyndigheter och är beredda att investera i provborrningar.

Verksamheten beräknas inom kort ligga på samma höga nivå som innan krisen, vilket är glädjande. Detta innebär att ett stort antal nya jobb skapas i bland annat Västerbottens inland.

Problemet för gruvprospekteringsföretag är att få tag på kunnig personal. Det är beklagligt att regeringen inte har använt lågkonjunkturen till att höja kompetensen hos de arbetslösa. Det är ett stort slöseri med våra gemensamma resurser och försvårar möjligheten för länets arbetslösa att få ett arbete nu när konjunkturen har vänt.

Med anledning av min tidigare ställda skriftliga fråga i ämnet, där jag fick ett märkligt svar eller snarare en lätt undervisning om utbildningssystemens funktion i Sverige, vill jag förtydliga min fråga i en interpellation.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att minska arbetslösheten och samtidigt ge gruvföretagen i gruvnationen Sverige tillgång till nya medarbetare med rätt kompetens?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-22 Anmäld: 2010-12-22 Besvarad: 2011-01-21 Sista svarsdatum: 2011-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)