Obligatorisk privatisering av äldreomsorg i kommunerna

Interpellation 2010/11:130 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 21 december

Interpellation

2010/11:130 Obligatorisk privatisering av äldreomsorg i kommunerna

av Peter Persson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Enligt uppgift i medierna avser statsrådet att ta initiativ till ett tvångsmässigt genomförande av den så kallade LOV om kommunerna ej själva beslutar om lokalt införande. Detta måste i så fall betraktas som ett brott mot det kommunala självstyret.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att ta initiativ till ett obligatoriskt genomförande av LOV i kommunerna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-21 Anmäld: 2010-12-21 Besvarad: 2011-01-25 Sista svarsdatum: 2011-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)