Vårdnadsbidrag i stället för förskola

Interpellation 2010/11:126 av Palm, Veronica (S)

av Palm, Veronica (S)

den 17 december

Interpellation

2010/11:126 Vårdnadsbidrag i stället för förskola

av Veronica Palm (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Jag har blivit kontaktad av föräldrar som upprörs över att de inte får förskoleplats inom den tid förskolegarantin stipulerar. Dessutom berättar de att de av kommunen erbjuds vårdnadsbidrag i stället. Det var väl inte meningen att vårdnadsbidraget skulle ersätta förskola även för de föräldrar som vill ha förskola?

Med anledning av dessa föräldrars oro och upprördhet vill jag fråga statsrådet vad hon avser att vidta för åtgärder för att även de föräldrar som vill kombinera arbete och föräldraskap och ha en förskoleplats för sina barn inte ska hänvisas till vårdnadsbidrag och att avstå från att återgå till jobbet efter föräldraledigheten.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-17 Anmäld: 2010-12-17 Sista svarsdatum: 2011-01-18 Besvarad: 2011-01-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)