Ungas droganvändning

Interpellation 2010/11:121 av Johansson, Ylva (S)

av Johansson, Ylva (S)

den 10 december

Interpellation

2010/11:121 Ungas droganvändning

av Ylva Johansson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Andelen unga som använt narkotika var rekordlågt för 20 år sedan. Bara 3 procent uppgav då att de prövat narkotika, men sedan steg siffrorna de kommande tio åren till alarmerande 10 procent. Från 2001 sjönk sedan andelen ungdomar som använt narkotika kontinuerligt under flera år fram till 2008. Troligen hade den dåvarande regeringens aktiva insatser effekt på ungdomars drogvanor. Men därefter har något hänt.

Allt fler unga uppger nu att de har använt narkotika. Den årliga undersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför visar i år en oroväckande ökning av andelen unga som använt narkotika, både i årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2. Bland pojkar i gymnasiets årskurs 2 var siffran hela 21 procent!

Det är fler pojkar än flickor som använt narkotika och det finns även tydliga regionala skillnader. Störst är problemen i Stockholm. I CAN:s undersökning syns att Stockholmsungdomarnas droganvändning är betydligt högre än ute i landet. Och i våras svarade 20 procent av flickorna och 27 procent av pojkarna i den årliga så kallade Stockholmsenkäten, som görs bland 12 300 gymnasieelever i årskurs 2, att de någon gång använt narkotika.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska den droganvändning bland unga som har ökat i hela landet men allra mest i Stockholm?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-10 Anmäld: 2010-12-13 Sista svarsdatum: 2011-01-18 Besvarad: 2011-01-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)