Svenska regeringens samarbete med USA

Interpellation 2010/11:115 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 6 december

Interpellation

2010/11:115 Svenska regeringens samarbete med USA

av Jens Holm (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Under de senaste veckorna har uppgifter framkommit om att USA genom sin ambassad övervakat och registrerat svenska medborgare. I samband med detta har också påstående om samarbete mellan ambassaden och svenska myndigheter framkommit. Ambassadtjänstemän har också gjort gällande att den svenska regeringen varit informerad om övervakningen och att man haft samtycke för verksamheten.

Under processen har företrädare för den svenska regeringen, däribland Beatrice Ask och Carl Bildt, konsekvent förnekat att ett sådant samarbete förekommit.

Under söndagen publicerades ett antal nya uppgifter som har sin grund i olika dokument som offentliggjorts genom Wikileaks. De uppgifter som framkommer i dokumenten visar att högt uppsatta tjänstemän fört långtgående diskussioner om hur mycket information man kan lämna ut utan att informera den svenska riksdagen. Det framgår också att man är beredd att vidta långtgående åtgärder för att gå USA tillmötes i sin strävan efter att registrera och kontrollera svenska medborgare på svensk mark.

I kommentarer i programmet säger experter att agerandet är mycket tveksamt konstitutionellt. Att regeringsföreträdare eller tjänstemän från Regeringskansliet för denna typ av diskussioner med främmande makt är inte bara olämpligt utan eventuellt också olagligt.

Mina frågor till justitieministern är:

1. Avser justitieministern att vidta åtgärder för att se till att riksdagen blir informerad om de kontakter som förekommit med USA i fråga om informationsutlämnande angående svenska medborgare?

2. Avser justitieministern att tillsätta en sanningskommission som får till uppgift att gå till botten med de uppgifter som förekommer i fråga om den svenska regeringens kontakter med främmande makt för att möjliggöra utlämnande av uppgifter angående svenska medborgare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-06 Anmäld: 2010-12-07 Sista svarsdatum: 2010-12-22 Besvarad: 2010-12-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)