Vintertrafikproblem på E4:an i Gävleborg

Interpellation 2010/11:110 av Lundgren, Elin (S)

av Lundgren, Elin (S)

den 2 december

Interpellation

2010/11:110 Vintertrafikproblem på E4:an i Gävleborg

av Elin Lundgren (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

De senaste dagarna har vintern slagit till med ymnigt snöfall längs Gävleborgskusten. Flera allvarliga trafikolyckor har ägt rum.

Särskilt märks detta i norra Hälsingland, i trakterna av Enånger och Iggesund, där E4:an inte har byggts om till fyrfilig motorväg, vilket den har söderut i länet.

Inte bara olyckor orsakar svårframkomlighet i trafiken, utan också fenomenet att tunga fordon på grund av väderlek inte tar sig fram.

På vilket sätt avser statsrådet att verka för att E4:an i hela Gävleborg ska bli en säker och framkomlig väg oavsett väderlek?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-02 Anmäld: 2010-12-02 Sista svarsdatum: 2010-12-16 Svar fördröjt anmält: 2010-12-17 Besvarad: 2010-12-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)