Tågtrafiken i vinter

Interpellation 2010/11:104 av Pärssinen, Raimo (S)

av Pärssinen, Raimo (S)

den 30 november

Interpellation

2010/11:104 Tågtrafiken i vinter

av Raimo Pärssinen (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Vintern har nu kommit på riktigt allvar över vårt avlånga land. Det innebär väl kända svårigheter och problem för tågtrafiken i landet. Förra årets tågkaos finns starkt kvar i minnet hor många resenärer då tilltron till både person- och godstrafiken sjönk kraftigt.

För många av oss som bor och pendlar inom och utom Gävleborg är möjligheterna att kunna resa med tåg avgörande för arbete och studier. Våra exportföretag måste kunna transportera råvaror och produkter på ett effektivt sätt till kunder runt om i landet och kanske främst till marknaderna i Europa och övriga världen.

Jag fick bevittna ett flertal tillfällen då många tågresenärer missade sina anslutningstider till flyget i Arlanda på grund av tågförseningar. Tilliten till att SJ skulle klara att hålla sina utlovade tidtabeller raderades ut så för att bli något så när säkra på att hinna i tid bokade man tidigare tåg.

Nu är det många som fruktar att förra vinterns tågkaos ska upprepas ännu en gång. Därför riktar jag min fråga till ansvarigt statsråd.

På vilket sätt kan statsrådet tillförsäkra att tågtrafiken, både gods- och persontrafik, kommer att fungera tillfredställande i vinter?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-30 Anmäld: 2010-12-01 Svar fördröjt anmält: 2010-12-14 Sista svarsdatum: 2010-12-14 Återtagen: 2010-12-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.