Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas

Interpellation 2010/11:1 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 7 oktober

Interpellation

2010/11:1 Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas

av Monica Green (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Regeringen saknar jobbpolitik, var tredje arbetslös är i dag långtidsarbetslös. Fler och fler långtidsarbetslösa placeras in i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas, en fas som tyvärr mer tycks ha karaktären av ”att göra rätt för sitt bidrag” i stället för att innehålla det individuellt förstärkta stöd som behövs för att få ut långtidsarbetslösa på den öppna arbetsmarknaden. Försämringarna i fas 3 är påtagliga: inget utrymme för jobbsökning och 40 timmars arbete utan lön är det som gäller, ingen möjlighet att deltaga i arbetsmarknadsutbildningar, ingen möjlighet till ”starta-eget-hjälp”, ingen hjälp med jobbcoachning med mera.

Riskerna med dessa försämringar är akut överhängande. Förutom de arbetslösas psykiska hälsa så är riskerna mycket stora att man i och med fas 3 skapar tusentals bidragsberoende människor – människor som allteftersom dagarna går slutar söka efter ett fast arbete. De blir fast i ett system där ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning” blir ett sätt att leva. Arbetslösa känner sig utnyttjade att utföra arbeten utan att få lön.

Detta var inte intentionerna för jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Intentionerna var att de arbetslösa skulle få jobb.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att minska långtidsarbetslösheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-07 Anmäld: 2010-10-12 Svar fördröjt anmält: 2010-10-21 Sista svarsdatum: 2010-10-21 Besvarad: 2010-10-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (6 anföranden)