Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2020

Redogörelse 2020/21:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RJ1

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2020

Till riksdagen

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2020.

Stockholm den 25 februari 2021

På Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds vägnar

Marika Hedin verkställande direktör

1

2020/21:RJ1

Innehållsförteckning

Till riksdagen ..................................................................................................

1

Vd:s förord......................................................................................................

3

Förvaltningsberättelse.....................................................................................

5

Historik.........................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-02-26 Bordlagd: 2021-03-02 Hänvisad: 2021-03-03 Motionstid slutar: 2021-03-17

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.