Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2020

Redogörelse 2020/21:RR3

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RR3

Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2020

Till riksdagen

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2020.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2020 i enlighet med tilläggsbestämmelsen

9.17.6till 9 kap. 17 § riksdagsordningen (se bilaga). Stockholm den 12 mars 2021

Helena Lindberg

riksrevisor

1

2020/21:RR3

2

2020/21:RR3

3

2020/21:RR3

4

2020/21:RR3

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2021 5
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-03-12 Bordlagd: 2021-03-16 Hänvisad: 2021-03-17 Motionstid slutar: 2021-03-31

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.