Bonus i statliga dotterbolag

Skriftlig fråga 2010/11:99 av Johansson, Lars (S)

Johansson, Lars (S)

den 24 november

Fråga

2010/11:99 Bonus i statliga dotterbolag

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Sedan våren 2009 gäller åter ett formellt bonusstopp i regeringens helägda bolag. Detta gäller även de statliga dotterbolagen. Det finns dock skäl att ifrågasätta i vilken grad regeringens nya regler faktiskt tillämpas i dessa. I en nyligen genomförd granskning av Novare Compensation på regeringens uppdrag förbigås helt och hållet förekomsten av bonus i dotterbolag. Min fråga till statsrådet är därför som följer:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att kartlägga förekomsten av bonus i de statliga företagens dotterbolag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-25 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)