Skolinspektionen

Skriftlig fråga 2010/11:96 av Sellström, Anders (KD)

Sellström, Anders (KD)

den 23 november

Fråga

2010/11:96 Skolinspektionen

av Anders Sellström (KD)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Skolinspektionen har till uppgift att granska skolor och bedömer ansökningar om att få driva friskola. Inom det ramverk som skollagen sätter upp är det upp till varje skola att avgöra hur målen i läroplanen sätts upp.

På Hammarskolan i Vännäs utbröt en diskussion efter att en lärare reagerat på gideoniternas besök där den ekumeniska organisationen delat ut Nya testamentet till skolans elever i årskurs 7. När Västerbottenskuriren frågade Skolinspektionen om bibelutdelning var möjligt på en skola gavs beskedet att man ansåg det mycket tveksamt att tillåta religiösa samfund att sprida biblar i skolan. Skolinspektionen hävdade vidare att man ansåg det viktigt att skolan hävdade och markerade principen och därför ska avstå från gideoniternas erbjudande.

Kursplanen för religionskunskap anger att elever för betyget Väl godkänd ska kunna reflektera över centrala berättelser och trosuppfattningar i kristendomen och andra världsreligioner. Nya testamentet eller Koranen utdelad på det neutrala och icke-proselyterande sätt gideoniterna gjort sig kända för, bör för en rektor kunna anses främja de reflektioner elever förväntas göra enligt kursplan. Skolinspektionens utlåtande framstår därför som kategoriskt.

Rektorn på en grundskola äger i dag privilegiet och friheten att avgöra vilka organisationer och enskilda som får bidra till undervisningen inom ramen för ett icke-konfessionellt framträdande.

Vad avser utbildningsministern att vidta för åtgärder för att främja skolors oberoende ställning gentemot Skolinspektionen inom ramen för läroplanen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-23 Anmäld: 2010-11-23 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)