Tomträtter

Skriftlig fråga 2010/11:91 av Enochson, Annelie (KD)

Enochson, Annelie (KD)

den 23 november

Fråga

2010/11:91 Tomträtter

av Annelie Enochson (KD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Tomträtter uppkom i början av 1900-talet av sociala skäl. Mindre bemedlade personer fick möjlighet att skaffa ett eget hem utan att behöva köpa tomtmarken som i stället betalades med en årlig tomträttsavgäld. Trots att antalet tomträtter halverats sedan 2000 finns det drygt 52 000 tomträtter i Sverige.

Tomträttslagstiftningen i dag är behäftad med många problem. Människor upplever en stor osäkerhet och har oerhört svårt att planera sin ekonomi då kommuner med tioårsintervall beslutar om språngvisa höjningar av tomträttsavgälderna. De höga krav på kompetens som ställs på kommunerna gör att variationerna i beräkningsgrunder är stora, något som leder till stora och svårmotiverade skillnader mellan avgälder och friköpspriser i olika kommuner. Den kompetens som krävs av kommunerna är också svår att uppnå och praxis skiljer sig mellan kommuner. Praxis skiljer sig mellan kommunerna så att skillnader uppstår på tiotusentals kronor mellan grannkommuner. En tomträtt i Göteborg kan ha en hyra på 18 000–19 000 kronor samtidigt som tomträtter i Kungälv nyligen fått besked om chockhöjning från ca 5 000 kronor till 52 000 kronor.

Regeringen har aviserat en översyn av lagstiftningen under slutet av 2010. Förberedelser har också gjorts för en eventuell utredning.

Avser justitieministern att verka för att regeringen lämnar ett förslag om förändringar av tomträttslagstiftningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-23 Anmäld: 2010-11-23 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)