Könsdiskriminerande reklam

Skriftlig fråga 2010/11:90 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 19 november

Fråga

2010/11:90 Könsdiskriminerande reklam

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Nya bröst till jul? Det reklamerbjudandet kan man få som kvinna nu inför julen. Ett erbjudande som är djupt kränkande då det utgår ifrån att kvinnors kroppar måste förändras eftersom de inte duger som de är.

Det råder en bred politisk enighet om att könsdiskriminerande reklam är problematisk och inte önskvärd i ett jämställt samhälle. Att kvinnor och män förlöjligas eller framställs på ett kränkande eller stereotypt sätt i reklam såväl som i andra sammanhang är inte acceptabelt i ett samhälle som hävdar alla människors lika värden.

För att motverka könsdiskriminerande reklam på lång sikt måste det till en grundläggande attitydförändring i hela vårt samhälle.

I betänkandet Könsdiskriminerande reklam – kränkande utformning av kommersiella meddelanden (SOU 2008:5) föreslogs det att ett förbud mot könsdiskriminerande reklam skulle införas. Ett förslag som regeringen sade nej till.

Jag anser att det behövs lagstiftning på området för att komma till rätta med den könsdiskriminerande reklam vi kan se runt omkring i vårt samhälle.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att motverka kränkande könsdiskriminerande reklam?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-19 Anmäld: 2010-11-22 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)