Mordechai Vanunu

Skriftlig fråga 2010/11:9 av Linde, Hans (V)

Linde, Hans (V)

den 14 oktober

Fråga

2010/11:9 Mordechai Vanunu

av Hans Linde (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Mordechai Vanunu dömdes 1986 till 18 års fängelse för att ha avslöjat uppgifter kring Israels kärnvapenprogram. Han hade fram till dess jobbat som tekniker vid ett kärnkraftverk. Vanunu frigavs 2004 men omfattas fortfarande av ett betydande antal restriktioner. Enligt dessa, som förnyas var sjätte månad, är han förbjuden att lämna landet och att prata med utlänningar samt utländska journalister. Han får inte heller besöka utländska ambassader och måste meddela myndigheterna om han vill flytta.

Den 11 oktober inledde Israels högsta domstol en hearing rörande de restriktioner som Vanunu utsatts för, sedan sin frigivning från fängelset för sex år sedan. Högsta domstolen i Israel behandlar nu den petition som har framlagts av Vanunus advokater om att de hårda restriktionerna ska hävas. Det här är femte gången Vanunu överklagar till Israels högsta domstol.

Amnesty International har betecknat Vanunu som en samvetsfånge och man menar att restriktionerna mot honom strider mot internationell rätt och bryter mot den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som Israel anslutit sig till. Vanunu själv har tilldelats ett stort antal utmärkelser, bland annat Right Livelihood Award. I oktober tillkännagav Internationella förbundet för mänskliga rättigheter att han skulle belönas med Carl von Ossietzky-medaljen. Om restriktionerna mot honom fortsätter kommer han inte att kunna motta utmärkelsen vid ceremonin som hålls den 12 december i Berlin. Jag vill med anledning av detta fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att Israel ska häva sina restriktioner mot Mordechai Vanunu?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-14 Anmäld: 2010-10-19 Besvarad: 2010-10-21 Svar anmält: 2010-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-21)