Meddelarskydd för anställda i privata skolor

Skriftlig fråga 2010/11:89 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 19 november

Fråga

2010/11:89 Meddelarskydd för anställda i privata skolor

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Den 19 augusti 2010 var utbildningsminister Jan Björklund med i P1:s partiledarutfrågning. Under den utfrågningen kom frågan upp om meddelarskydd för anställda i privat verksamhet som finansieras av offentliga medel.

Vid ett flertal tillfällen under intervjun sa utbildningsministern att ”jag är beredd att titta på den frågan”, ”jag tror att det går att komma fram”, ”vi jobbar med de här frågorna”, ”vi arbetar successivt för att alla regler som gäller i kommunala skolor ska gälla även i privata”, ”jag är helt öppen för detta”.

Detta är en viktig fråga för många som arbetar i verksamheter som drivs i privat regi men som finansieras av offentliga medel, men också för det öppna samhälle som vi i Sverige är stolta över. Vi vill veta att våra skattepengar hanteras på ett korrekt sätt och att människor som finns inom de verksamheterna blir rättssäkert behandlade.

Så min fråga till utbildningsministern är:

Vilka initiativ avser utbildningsministern att ta för att säkerställa att personer som arbetar i skolor som drivs i privat regi men som finansieras av offentliga medel ska ha samma meddelarskydd som personer anställda i skolor som drivs i kommunal regi?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-19 Anmäld: 2010-11-22 Svar anmält: 2010-12-14 Besvarad: 2010-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-14)