Statliga subventioner till kärnkraft

Skriftlig fråga 2010/11:85 av Persson, Kent (V)

Persson, Kent (V)

den 19 november

Fråga

2010/11:85 Statliga subventioner till kärnkraft

av Kent Persson (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Näringsutskottet tillstyrkte i maj 2010 regeringens proposition 2009/10:172 Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte, som innebär att förbudet mot att uppföra nya kärnkraftsreaktorer tas bort och att avvecklingslagen upphävs så att ett generationsskifte i det svenska kärnkraftsbeståndet kan genomföras. För att få riksdagsmajoritet för propositionen gjorde de borgerliga partierna en kompromiss som innebär att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om lagstiftning eller andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas för kärnkraften. Allianspartierna tycks göra olika tolkningar av riksdagsbeslutet. Folkpartiet menar att Sverige nu ska bli en ledande kärnkraftsnation (DN debatt den 5 september 2010) medan Centerpartiet verkar tro att beslutet innebär att det inte kommer att byggas ny kärnkraft i Sverige. Folkpartiet har dessutom föreslagit att staten och industrin bör gemensamt bygga ut utbildning och forskning kring kärnkraft i Sverige. Kostnaden för en sådan utbildningsinsats vore enligt partiet ca 600 miljoner kronor, vilket utslaget på tio år är en årlig kostnad på cirka 60 miljoner kronor. Som jag ser det vore detta statligt stöd för kärnkraften. Propositionens förslag kommer att träda i kraft mycket snart, den 1 januari 2011. Det har snart gått ett halvår sedan propositionen röstades igenom. Men ännu har regeringen inte återkommit till riksdagen med förslag på lagstiftning eller andra åtgärder som innebär att ny kärnkraft inte ska få statliga subventioner.

Min fråga till närings- och energiministern är:

Avser närings- och energiministern att återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att kärnkraften inte ska få statliga subventioner och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-19 Anmäld: 2010-11-22 Besvarad: 2010-11-24 Svar anmält: 2010-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-24)