Unga och aktivitetsersättning

Skriftlig fråga 2010/11:84 av Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

den 19 november

Fråga

2010/11:84 Unga och aktivitetsersättning

av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Allt fler unga med utvecklingsstörning får avslag på ansökningar om aktivitetsersättning. Detta menar FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

LSS-kommittén har efterlyst en utredning om den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättningar. De allt sämre ekonomiska villkoren för de som är beroende av aktivitetsersättning för sin försörjning beror också på höga hyror i gruppboenden.

Det förekommer rena ”ockerhyror” inom gruppboenden inom vissa kommuner vilket har inneburit att många föräldrar fått lov att skjuta till ett par tusen kronor varje månad eller så hänvisas personen till att söka försörjningsstöd.

Allt fler försäkringskassor har börjat avslå ersättning både vid nya ansökningar och vid omprövningar.

Min fråga till statsrådet är:

Kommer statsrådet att ta initiativ till att tillsätta en utredning kring den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-19 Anmäld: 2010-11-22 Besvarad: 2010-11-24 Svar anmält: 2010-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-24)