Upprustning av Ådalsbanan

Skriftlig fråga 2010/11:82 av Sonidsson, Eva (S)

Sonidsson, Eva (S)

den 18 november

Fråga

2010/11:82 Upprustning av Ådalsbanan

av Eva Sonidsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Ådalsbanan är en viktig länk mellan Botniabanan och Norra stambanan, framför allt för tunga transporter från industrin. Dessutom fungerar banan bland annat som en avlastning vid rälsarbeten och andra typer av problem i tågtrafiken.

Sträckan Nyland–Långsele på Ådalsbanan är i stort behov av upprustning, vilket handlar om fullständigt spårbyte och diverse förstärkningar för att klara den tunga godstrafiken. Redan för tio år sedan var standarden så dålig att Banverket övervägde att upphöra med viss trafik på grund av risk för urspårning. Efter stark kritik från kommuner, näringsliv och andra berörda lovade Banverket att banan skulle rustas upp och redan vara klar, men upprustningen har skjutits upp gång på gång.

Nu har Trafikverket återigen meddelat att upprustningen av Ådalsbanan skjuts upp åtminstone i fem år. Anledningen till detta är bristen på pengar till upprustningsåtgärder, trots att regeringen har sagt sig investera mer än någonsin i vår infrastruktur.

Trafikverket har i en skrivelse till regeringen påpekat att resursbristen kommer att få omfattande konsekvenser för tågtrafiken i landet. Att inte Ådalsbanan rustas upp försenar godstransporterna, vilket påverkar våra exportinkomster och därmed hela samhällsekonomin negativt.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Ådalsbanan snabbt ska få en rimlig standard?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-18 Anmäld: 2010-11-22 Besvarad: 2010-11-24 Svar anmält: 2010-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-24)