UD:s interna organisation vad avser bistånd

Skriftlig fråga 2010/11:81 av Härstedt, Kent (S)

Härstedt, Kent (S)

den 18 november

Fråga

2010/11:81 UD:s interna organisation vad avser bistånd

av Kent Härstedt (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Den 27 maj 2010 förflyttades generaldirektören på Sida från sin tjänst. Orsakerna var flera, men bland annat angavs att han inte haft tillräcklig kontroll på den interna administrationen och ekonomin.

I samband med presskonferensen där beslutet meddelades sade statsrådet Carlsson bland annat att ”Riksrevisionen har kommit med graverande rapporter som vi tagit på allvar”.

För några veckor sedan hade SVT ett inslag där man rapporterade om en förstudie som gjorts på Riksrevisionen där tillståndet för den interna styrningen och kontrollen vad gäller UD:s egen biståndshantering beskrivs som värre än den på Sida.

Min fråga är därför vilka åtgärder statsrådet vidtagit med anledning av Riksrevisionens förstudie.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-18 Anmäld: 2010-11-18 Besvarad: 2010-11-26 Svar anmält: 2010-11-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-26)