Profilklasser på gymnasiet

Skriftlig fråga 2010/11:80 av Jeppsson, Peter (S)

Jeppsson, Peter (S)

den 18 november

Fråga

2010/11:80 Profilklasser på gymnasiet

av Peter Jeppsson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I dag finns möjligheten för kommunerna att själva fatta beslut om vilka inriktningar man vill ha på gymnasiet som exempelvis idrott, musik, dans, teater med mera. Detta är något som är mycket uppskattat av eleverna och som man nyttjat i nästan alla de 243 kommuner som har en gymnasieskola.

Valmöjligheterna i det framtida gymnasiet kommer kraftigt att begränsas både i kommunala och fristående skolor. Lokala inriktningar och specialutformade program kommer att avskaffas. Regeringens företrädare anser att elevernas valfrihet varit för omfattande. Nu ska de lokala inriktningarna som beslutats av kommunerna avskaffas och ersättas av regionala inriktningar som ska beslutas och kvalitetssäkras av Skolverket.

Det är positivt att det ställs kvalitetskrav på utbildningen för våra ungdomar, men det måste utformas tydliga och klara kriterier för hur bedömningarna ska ske. Bedömningarna för att inrätta profilklasser får inte ske godtyckligt.

I min hemkommun Sölvesborg har Furulundskolan bedrivet en mycket uppskattad utbildning med profiler inom naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet. De tvingas nu lägga ned dessa inriktningar, vilket kommer att drabba många ambitiösa ungdomar med särskilda intressen.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att bedömningskriterierna för att inrätta profilklasser utformas på ett kvalitetssäkert sätt så att godtycklighet inte uppstår?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-18 Anmäld: 2010-11-18 Besvarad: 2010-11-24 Svar anmält: 2010-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-24)