Registrering av köksväxter

Skriftlig fråga 2010/11:77 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 17 november

Fråga

2010/11:77 Registrering av köksväxter

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Jordbruksverket arbetar just nu med införlivande av ett EU-direktiv om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter. Direktivets syfte ska vara att främja den odlade mångfalden genom att göra det lättare att sälja frösorter till hobbyodlare inom hela EU. Alla de köksväxtsorter som i dag inte finns med på EU:s sortlista berörs av direktivet.

För att en sort ska registreras kommer en engångsavgift för registreringen att införas. Kostnaden för registrering är inte beslutad om i dagsläget, men risken finns att kostnaden kommer att överstiga intäkterna för försäljning av fröer. Detta kan därför leda till att många arter inte kommer att registreras och därmed inte längre får säljas. Jordbruksverkets svar på denna fråga är att det bara rör sig om en engångskostnad och att man därefter får en större marknad, det vill säga möjlighet att sälja sorten i hela EU. Man talar även om samarbete inom branschen för att på så sätt minska antalet ansökningar och registreringar.

Problemen som påpekats från många olika håll är hur det kommer att gå med de sorter som är anpassade till vårt nordiska klimat och även till olika förutsättningar inom ett land. Bevarandet av dessa sorter är av stor vikt men kan i och med införlivningen av EU-direktivet riskera att hamna utanför sortlistan och därmed inte längre få säljas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga landsbygdsministern:

Vad avser landsbygdsministern att göra för att inte riskera att registreringen av köksväxter utarmar den odlade mångfalden i Sverige och inte slår ekonomiskt mot småskaliga odlare?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-17 Anmäld: 2010-11-18 Besvarad: 2010-11-25 Svar anmält: 2010-11-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-25)