Skärpning av EU-förordning

Skriftlig fråga 2010/11:76 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 16 november

Fråga

2010/11:76 Skärpning av EU-förordning

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

De gällande reglerna för att förhindra handel med varor som används vid tortyr och verkställande av dödsstraff har visat sig vara otillräckliga. Dessa regler fastställdes år 2005 men omfattar, som det kommit att tolkas, inte medel för dödsinjektioner. EU-kommissionen har nu krav på sig att säkerställa att dödsinjektioner inte ska exporteras. EU som är en union mot dödsstraff och avrättningar har att tydligt avvisa krav på ”frihandel” för dödsinjektioner. Uppfattningar som handelsminister Vince Cables har gör att förväntningar på agerande från Sveriges handelsminister ökar. Cable är motståndare till skärpta regler och menar att om injektionsämnet inte exporterades från Storbritannien så skulle de köpa in det från något annat land. Jag menar att EU-kommissionen inte ska ta kommersiell hänsyn vid ställningstagande kring dödstraff. EU:s avståndstagande mot dödsstraffet ska vara absolut.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit i syfte att exportreglerna för dödsinjektioner ska skärpas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-16 Anmäld: 2010-11-17 Besvarad: 2010-11-24 Svar anmält: 2010-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-24)