Fastighetsskatt för vindkraftverk

Skriftlig fråga 2010/11:75 av Sandberg, Gunnar (S)

Sandberg, Gunnar (S)

den 16 november

Fråga

2010/11:75 Fastighetsskatt för vindkraftverk

av Gunnar Sandberg (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det pågår en kraftig utbyggnad av vindkraftverk runt om i landet, inte minst i de glest bebodda delarna av landet. Vindkraftverk betalar i likhet med andra byggnader fastighetsskatt till staten. I genomsnitt lär det handla om 35 000–40 000 kronor per vindkraftverk.

Ett av regeringspartierna har föreslagit att intäkterna från denna fastighetsskatt borde tillfalla kommunen, där vindkraftverket står, i stället för staten. För småkommuner i glesbygd skulle det innebära ett välkommet tillskott i den skrala kommunkassan och ge nya förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Avser finansministern att vidta några åtgärder för att fastighetsskatten från vindkraftverk ska tillfalla kommuner i stället för staten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-16 Anmäld: 2010-11-17 Besvarad: 2010-11-24 Svar anmält: 2010-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-24)