Vägar i Jämtlands län

Skriftlig fråga 2010/11:72 av Nordén, Marie (S)

Nordén, Marie (S)

den 16 november

Fråga

2010/11:72 Vägar i Jämtlands län

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Regeringen berömmer sig för att investera stora summor i landets vägar. Det är något som inte syns i Jämtands län. Länet har fått bara en liten del av resurserna, trots att vägnätet är i stort behov av upprustning. De många och långa varutransporterna sliter hårt på länets vägar. I stället för att stärka vägnätet, tvingas man nu sänka hastigheterna på länets huvudvägar till följd av den dåliga standarden.

För jämtländska företag är snabba och effektiva transporter livsviktiga, då de långa avstånden innebär en stor konkurrensnackdel. Detta gäller såväl för stora som för mindre företag. Man måste komma ihåg att stora delar av Sveriges ekonomi är beroende av exportinkomster från våra basindustrier. Också nya näringar, inte minst turismen, är beroende av bra vägar.

För att skapa utveckling och tillväxt i Jämtland är det därför nödvändigt att förbättra transporterna. Att behöva sänka hastigheterna på våra viktigaste transportleder riskerar att få negativa konsekvenser för hela näringslivet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra vägstandarden i Jämtlands län?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-16 Anmäld: 2010-11-17 Besvarad: 2010-11-24 Svar anmält: 2010-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-24)