Mottagning av nyanlända flyktingar

Skriftlig fråga 2010/11:69 av From, Isak (S)

From, Isak (S)

den 15 november

Fråga

2010/11:69 Mottagning av nyanlända flyktingar

av Isak From (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Från kommande månadsskifte är det Arbetsförmedlingen som är huvudmannen för introduktion av nyanlända flyktingar. Tanken är att de på detta sätt snabbare kommer ut på arbetsmarknaden och därmed in i samhället.

I många småkommuner, som ofta tar emot många flyktingar, är man djupt oroad inför den nya ordningen. Anledningen till detta är att Arbetsförmedlingen på mindre orter oftast har mycket små resurser. Till exempel i södra Lappland har resurserna i små arbetsförmedlingar flyttats ut till huvudorter i regionen så att exempelvis i Dorotea finns det endast 1,5 tjänster kvar.

Det säger sig själv att utökade arbetsuppgifter tillsammans med minskade resurser innebär sämre service för alla arbetssökande i kommunen.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Avser arbetsmarknadsministern att verka för en utökning av resurserna till Arbetsförmedlingen så att även små arbetsförmedlingar får en reell chans att fullgöra sitt uppdrag för mottagning av nyanlända flyktingar? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-15 Anmäld: 2010-11-16 Besvarad: 2010-11-24 Svar anmält: 2010-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-24)