Högkostnadsskyddet

Skriftlig fråga 2010/11:682 av Olofsson, Eva (V)

Olofsson, Eva (V)

den 13 september

Fråga

2010/11:682 Högkostnadsskyddet

av Eva Olofsson (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Regeringen föreslår en höjning av högkostnadsskyddet, dels för sjukvårdsbesök inom öppenvården från 900 kronor till 1 100 kronor, dels för läkemedel från 1 800 kronor till 2 200 kronor. Höjningen ska träda i kraft den 1 januari 2012. Argumentet från regeringen är att beloppen har varit nominellt oförändrade, för läkemedel sedan 1999 och för besök i öppenvården sedan 1997, och att det behövs en styrning av människors sjukvårdsbesök.

Enligt förslaget höjs högkostnadsskyddet med 22 procent i förhållande till det nuvarande priset. De flesta i befolkningen har ökat sin disponibla inkomst mer än så. De med lägst inkomster har dock bara fått en ökning med 17 procent och för dem kan det bli svårt att klara höjningen av sjukvårdsbesök och läkemedel. En del av dem med låga inkomster kommer att tvingas välja mellan att söka försörjningsstöd eller avstå från vård och medicin till sig själva eller till sina barn. Tyvärr vet vi att flera av dem kommer att göra det senare valet. Särskilt hårt kommer höjningen att slå mot ensamstående med barn, där de flesta är kvinnor. Den gruppen avstår redan i dag från läkarbesök och mediciner närmare tre gånger så ofta som befolkningen i övrigt. Lika illa är situationen för människor med funktionsnedsättning. De avstår också tre gånger oftare. De har oftare en låg inkomst men stora utgifter. För många pensionärer med låga pensioner blir också höjningen kännbar.

Jag vill fråga socialminister Göran Hägglund:

Vad avser socialministern att göra för att vuxna och barn med låga inkomster inte ska behöva avstå läkarbesök och läkemedel av ekonomiska skäl?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2011-09-13 Återtagen: 2011-09-14 Anmäld: 2011-09-15 Besvarad: 2011-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.