Fängslade bloggare i Egypten

Skriftlig fråga 2010/11:681 av Al-Sahlani, Abir (C)

Al-Sahlani, Abir (C)

den 9 september

Fråga

2010/11:681 Fängslade bloggare i Egypten

av Abir Al-Sahlani (C)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Maikel Nabil, en egyptisk bloggare, arresterades den 28 mars 2011 anklagad för att ha påståtts förtala de väpnade styrkorna. 13 dagar senare dömdes han till tre års fängelse, anklagad för att ha ”förolämpat den militära institutionen och publicerat falska nyheter om den, samt för störande av den allmänna säkerheten”.

Tyvärr finns det hundratals andra unga egyptier i samma situation och Maikel Nabil är bara toppen av isberget.

Det är ytterst viktigt att övergången till demokrati i Egypten sker fredligt. Den egyptiska militären har fått ett stort ansvar att organisera denna övergång. Att i det läget fängsla ungdomar och andra som uttrycker kritik mot militären eller den auktoritära regimen bäddar inte för en fredlig demokratisering.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt hur han avser att agera för att de som öppet kritiserar den egyptiska militären eller regimen inte ska gå samma öde till mötes som Maikel Nabil och många fler med honom.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-09-09 Anmäld: 2011-09-15 Besvarad: 2011-09-26 Svar anmält: 2011-09-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-26)