Parkerandes rättssäkerhet

Skriftlig fråga 2010/11:68 av Gustafsson, Lars (KD)

Gustafsson, Lars (KD)

den 12 november

Fråga

2010/11:68 Parkerandes rättssäkerhet

av Lars Gustafsson (KD)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Alltsedan lagen om kontrollavgift vid felparkering (1984:314) infördes har en lukrativ marknad för privata parkeringsbolag skapats där den enskilde i ökande grad hamnat i kläm. Parkeringsbolagen behöver inget tillstånd för sin verksamhet och saknar tillsynsinstans annat än den branschorganisation de själva skapat och driver. I det ovan hänförda lagrummet ges parkeringsbolagen frihet att ta ut kontrollavgift för olovlig parkering utom när det blir ”uppenbart oskäligt” (10 §). Den juridiska formuleringens generösa mandat för parkeringsbolagen har gett dem en ojämlik fördel gentemot den parkerande, men också gett upphov till en rad bisarra fall av uppenbart felaktiga avgiftsbeläggningar.

Det förekommer att parkeringsbolaget saknar ersättning eller till och med betalar markägaren för att bevaka ett område. Bolagets intäktskälla blir därmed enbart avgiftsbeläggning.

För den enskilde som drabbats av en oseriös parkeringsavgift är utsikterna att vinna i tingsrätten små då rätten i regel tillmäter parkeringsvakten större trovärdighet. De juridiska kostnaderna överstiger dessutom vida den maximalt möjliga kostnadsersättningen.

I avsaknad av en oberoende tillsynsinstans och tillståndsplikt har ett osunt förhållande utvecklats där parkerande bilister på bristfälliga grunder hellre betalar än driver rättslig process för stora kostnader.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen på området?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-12 Anmäld: 2010-11-16 Besvarad: 2010-11-16 Svar anmält: 2010-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-16)