Den datorstyrda handeln på börsen och pensionerna

Skriftlig fråga 2010/11:678 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 7 september

Fråga

2010/11:678 Den datorstyrda handeln på börsen och pensionerna

av Christina Oskarsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Flera mäklare talar i medierna om de tvära kasten på börsen, som ger ökade risker. En förklaring sägs vara den allt vanligare automatiserade datahandeln, börsrobotarna. Datorerna är programmerade att tjäna pengar och kan köpa och sälja aktier fler hundra gånger per sekund, utan att någon människa rört ett finger, datorerna sköter allt själv.

Den helt datorstyrda handeln på börsen har ökat från 7 procent av omsättningen i början av 2007 till 54 procent i augusti 2011. Den så kallade högfrekvenshandeln som gör affärer, lägger order och drar tillbaka dem på några få millisekunder, står för 15 procent av handeln på börsen.

Under augusti har en handfull företag – ofta utan kontor i Sverige – stått för fler affärer än de fyra storbankerna tillsammans. Däremot har dessa företag ofta sina robotdatorer i samma rum som Stockholmsbörsens dator, allt för att vinna tid och pengar. Börsen självt gör inget eftersom dess avkastning är knuten till omsättningen.

Några mäklare menar att dessa kast gör det farligare för småsparare. Men också att långsiktiga pensionsfonder kommer tvingas välja bort börsen, och lägger större del av kapitalet i obligationer i stället, vilket på sikt leder till sämre pensioner.

Vilka initiativ och åtgärder avser statsrådet att vidta i Sverige och lyfta inom EU med anledning av börsrobotarnas verksamhet och dess konsekvenser för småspararna och pensionsfonderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-09-07 Anmäld: 2011-09-08 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-14)